SEE Lotta Ramqvist

Jag heter Lotta Ramqvist och jobbar på Birgittaskolan i Örebro, en specialskola för döva och hörselskadade barn. Skolan tillhör SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Birgittaskolan är en tvåspråkig skola där talad svenska går parallellt med teckenspråk. Jag har förmånen att få jobba som IT-pedagog på skolan, vilket är så himla kul! I min vardag träffar jag elever, lärare och skolledning för att driva skolans digitala utveckling. Vi har SMART Boards i alla klassrum, flera dokumentkameror, många iPads och eleverna från år 5-10 har varsin dator.
Att få ha en SMART Board i sitt klassrum öppnar en mängd möjligheter för läraren och för eleverna. Ett otroligt bra pedagogiskt verktyg!

Läs mer:

Go to top