Jag heter Ulrika Eriksson och jag jobbar på Svenstaviks skola, Bergs kommun, Jämtland i en åk 4 och detta är mitt lilla motto i mitt arbete med digitala verktyg och dit räknas ju mitt arbete med SMART Board in.

Ingen teknik utan pedagogik
Det viktigaste med att använda digitala verktyg i undervisningen tycker jag är att man som lärare har ett klart mål med VARFÖR man använder det. Det är ingen mening med en massa digitala verktyg om det inte finns en pedagogiska tanke bakom!

Som lärare är mitt fokus på hur jag på bästa sätt kan stötta mina elever att nå så långt som möjligt utifrån alla sina olika förutsättningar, jag jobbar mycket med att anpassa min undervisning så att alla elever ska kunna ta till sig den. Med en SMART Board i klassrummet så lyfts hela min undervisning, den känns både mer modern och mer utmanade för mig och mina elever.

SAMR-modellen

Det finns en modell, SAMR-modellen, som är ganska talande om det här med att använda digitala verktyg i undervisningen.
Ett digitalt verktyg kan vara en Ersättning (Substitution), Förbättring (Augmentation), Förändring (Modification) och Omdefiniering (Redefination). Det gäller för oss lärare att försöka klättra oss igenom alla dessa trappsteg och förhoppningsvis till nivån längst upp!

Med en SMART Board ser jag stora möjligheter att komma högst upp på denna ”trappa”. Oftast börjar man att använda SMART Boarden som en vanlig whiteboard och projektor, som en ersättning för just dessa. Är man ovan att hantera SMART Board så är det här man börjar, vilket också är helt ok men det är viktigt att man så småningom försöker ta sig vidare.

Nästa steg, förbättring är t ex att jag använder SMART Boarden till att göra prov med Responsverktyget i SMART lab. Förbättringen är att eleven kan göra proven digitalt på ett enkelt sätt och du som lärare får en snabb och bra statistik över elevernas resultat.

En förändring av min undervisning blir det när jag använder samma Responsverktyg till att göra ett prov och eleven efter färdigt prov direkt får se vilka frågor han/hon hade rätt eller fel på. Efter det så kan vi också tillsammans titta på frågorna tillsammans. En direkt återkoppling till eleverna, ett nytt lärtillfälle!

Det sista steget omdefiniering, här ska SMART Boarden ”möjliggöra skapande av nya arbetsuppgifter som tidigare var omöjliga”. Här ser jag hela SMART labs olika möjligheter till att skapa anpassade uppgifter till klassen som ett klart exempel på omdefiniering av min undervisning. Likaså tycker jag att SMART Notebook har hjälpt mig att omdefiniera min undervisning. Allt vi jobbar med tillsammans, varje lektion, sparas och sen kan jag lätt återkoppla nästkommande lektion. Återkoppling och tydliga mål är ju vetenskapligt bevisat en viktig del för elevers lärande och detta kan jag lätt göra tydligt för eleverna när jag jobbar i SMART Notebook.

Förstelärare och IT-inspiratör
Jag jobbar också som förstelärare i min kommun och där jobbar jag för att utveckla ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i klassrummet men jag försöker också fortfarande sprida mina tankar och idéer kring hur man kan använda olika digitala verktyg i klassrummet. Jag skriver fortfarande eftersom jag förut haft det i min tjänst, det kallades IT-inspiratör.

Jag ser oändliga möjligheter till att använda SMART Board i min undervisning, nya idéer kommer ständigt. Just nu är jag nyfiken på att börja använda SMART amp eftersom vi i kommunen använder oss av Google Suite för Education.

 

Ivana Eklund, SFI-lärare och ämnesspanare på Lärarnas Riksförbund blev stormförtjust i de kollaborativa mjukvarorna i SMART Learning Suite under besöket på Benhurst Primary School i London.

"Med hjälp av mjukvaran Smart Learning Suite kan det hända spännande saker och resursen som jag gillade mest i sammanhanget heter Smart amp. Det är en digital samarbetsyta där läraren och elever delar olika typer av lektionsinnehåll med varandra: texter, bilder, videoklipp, tabeller, ljud, uppgifter, chatt mm. Läraren har hela tiden överblick över varje elevgrupps (eller individs) arbete samtidigt som eleverna kontinuerligt kan ta del av varandras svar på lärarens fråga eller tankar och kommentarer till ett visst innehåll

Det finns tydliga pedagogiska fördelar med den här typen av digitala kollaborativa ytor, tycker jag. Dessa är:

 • Handuppräckning behövs inte, utan alla elever måste vara aktiva hela tiden och ingen kan ”gömma sig”.
 • Arbetssättet är kollaborativt.
 • Arbetssättet är språkutvecklande. Eleverna måste diskutera och formulera sina tankar/svar i tal och skrift samt använda relevanta begrepp/ord.
 • Arbetssättet utvecklar elevernas digitala kompetens.
 • Arbetssättet är formativt.
 • Arbetssättet effektiviserar undervisningen och lärandet (multimodalitet, individualisering, stöttning)."

Se bilder och äs hela blogginlägget på Lärarnas Riksförbunds hemsida >>

I den nya uppdateringen SMART Notebook 16.2 har SMART gjort det ännu enklare att skapa övningar i SMART lab. Nu kan du även dela övningarna till elevernas digitala enheter så att de kan träna vidare på egen hand eller i mindre grupper.

Om du har skapat övningar tidigare kommer du inte att få några problem, men för att nya anändare ska lära sig snabbt har vi spelat in nya filmer om alla funktioner och alla övningar i SMART lab.

Du hittar alla filmer om

SMART Notebook 16.2 är här med många efterfrågade funktioner:

 • Ny och förbättrad Infoga Ekvation

 • Ny och förenklad SMART lab, nu är det ännu enklare att skapa övningar
  Se film >>
 • Ny aktivitet i SMART lab Gameshow:

 

 • Enklare inloggning
 • Nya redigerbara interaktiva widgetar: klocka, timer, tärning, snurra, och sticky note. Sök på "widgets" i Galleriet.


Ladda hem nya SMART Notebook 16.2

 1. Avinstallera den gamla versionen av SMART Notebook
 2. Starta om datorn
 3. Hämta och installera SMART Notebook 16.2 här >>
 4. (Om du inte har en licensnyckel kan du ladda hem en provversion)
 5. Starta om datorn
 6. KLART!

 

 

Sida 2 av 20

Netsmart partner till

Bygga skola

Guldäpplet


 

Event och mässor

 

 

 

Logo_nordiska_skolledarkongressen_2016_150.jpg

 

 

 

Go to top