SMART Board® i distansmöten

Med SMARTBoard och SMART TeamWorks tar du online-mötet till en helt annan nivå.

Se filmer nedan hur SMART TeamWorks fungerar tillsammans med några av de vanligaste videokonferensmjukvarorna, Microsoft Teams, Zoom, Webex.


Självklart kan du använda alla de vanligaste konferensmjukvarorna utöver dessa.

 

Ladda hem broschyrer >>

Olika verktyg ger olika grad av interaktion i olinemötet

Det finns olika typer av hjälpmedel och teknik som gör möten mer eller mindre effektiva och som gynnar interaktionen mellan mötesdeltagarna i olika hög grad:


Under en telefonkonferens kan deltagarna inte se varandra och ofta är det svårt att höra vad de andra säger. Ansiktsuttryck och kroppsspråk går förlorade. Kontakten och interaktionen mellan mötesdeltagarna blir lidande. Utan en gemensam yta är det svårare för deltagarna att följa det som händer under mötet. Alla deltagare deltar inte i mötet på samma villkor.

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra men utan en gemensam yta är det svårare för deltagarna att följa det som händer under mötet. Alla deltagare deltar inte i mötet på samma villkor, kontakten och interaktionen blir lidande.

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra. Genom att dela en digital gemensam yta ökar förutsättningarna för effektiva möten med god kontakt och interaktion mellan deltagarna. Alla kan följa det som händer på den gemensamma ytan via sin enhet, dator, surfplatta eller skärm men utan en samarbetsmjukvara går det inte att samarbeta fullt ut i realtid. Interaktionen och effektiviteten blir lidande.

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra. Anslut en SMART Board Pro med samarbetsmjukvara och ni kan arbeta på distans som om alla befann sig i samma rum.


SMART Board Pro är en interaktiv skärm med alla verktyg och funktioner som behövs i mötet inbyggda ­- en digital whiteboard för dynamiskt innehåll och flervägskommunikation, webbläsare, skärmspegling för flera enheter och videokonferenshub.


SMART Board är utvecklad parallellt med samarbetsmjukvaran SMART TeamWorks vilket ger en optimerad samarbetslösning med interaktion, kontakt och flöde. Du kan inte bara visa innehållet på din dator under mötet, du kan även styra din dator från den gemensamma interaktiva ytan, skriva, rita och samarbeta direkt på skärmen samt samla och behandla stora mängder information på ett och samma ställe. Alla mötesdeltagare kan arbeta på den gemensamma ytan i realtid från sina mobila enheter, även på distans, vilket gör SMART TeamWorks till ett kraftfullt verktyg i onlinemötet.


SMART Board Pro har aktiva pennfack med pennor och sudd som hjälper dig att hålla ett jämnt flöde under mötet eller presentationen. När du vill skriva lyfter du pennan och skriver, du flyttar det du skrivit med fingret och suddar med handen. Du behöver inte klicka på ikoner — pennfacket och tekniken i tavlan förstår vad du vill göra.

Film: SMARTBoard och Microsoft Teams

Film: SMARTBoard och Webex

Film: SMARTBoard och Zoom Meetings

Film: Anslut kamera och mikrofon till SMARTBoard

Utbildning

Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat

 

SMART UTBILDNING

Branscher

Vad kan SMART tillföra

din bransch?

 

SMART I DIN BRANSCH

SMART återförsäljare

Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

 

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Support

Netsmart finns med dig

hela vägen

 

SMART SUPPORT