SMART Board® i distansmöten

Ett distansmöte är ett möte där deltagarna befinner sig på olika platser.


Läs om lokala möten »

 

Olika verktyg ger olika grad av integration

Det finns olika typer av hjälpmedel och teknik som gör möten mer eller mindre effektiva och som gynnar interaktionen mellan mötesdeltagarna i olika hög grad.

Nivå 1:

Telefonkonferens - ingen gemensam yta

Under en telefonkonferens kan inte deltagarna se varandra och ofta är det svårt att höra vad de andra säger. Ansiktsuttryck och kroppsspråk går förlorade. Kontakten och interaktionen mellan mötesdeltagarna blir lidande.

Utan en gemensam yta är det svårare för deltagarna att följa det som händer under mötet. Alla deltagare deltar inte i mötet på samma villkor.

 

Nivå 2:

Videokonferens - ingen gemensam yta

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra men utan en gemensam yta är det svårare för deltagarna att följa det som händer under mötet. Alla deltagare deltar inte i mötet på samma villkor, kontakten och interaktionen blir lidande.

 

Nivå 3:

Videokonferens med gemensam yta utan samarbetsmjukvara

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra. Genom att addera en digital gemensam yta, en interaktiv skärm, ökar förutsättningarna för effektiva möten med god kontakt och interaktion mellan deltagarna. Alla kan följa det som händer på den gemensamma ytan via sin enhet, dator, surfplatta eller interaktiv skärm.

 

Nivå 4:

Videokonferens med gemensam yta och distansmjukvara

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra. På den digitala gemensamma ytan, den interaktiva skärmen, kan alla följa det som händer via sin enhet, dator, surfplatta eller interaktiv skärm.

Nivå 5:

Videokonferens med SMART Board, distansmjukvara och samarbetsmjukvara

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra. Anslut en SMART Board och ni kan arbeta på distans som om alla befann sig i samma rum.

 

SMART Board Pro 7000/6000 är en interaktiv skärm med alla verktyg och funktioner som behövs i mötet inbyggda, ­digital whiteboard med flervägskommunikation, interaktiv skärm, webbläsare, skärmspegling och videokonferenshub.

 

SMART Board är utvecklad parallellt med samarbetsmjukvaran SMART Meeting Pro vilket ger en optimerad samarbetslösning med interaktion, kontakt och flöde. Du kan inte bara visa innehållet på din dator under mötet, du kan även styra din dator från den gemensamma interaktiva ytan, skriva, rita och samarbeta direkt på skärmen samt samla och behandla stora mängder information på ett och samma ställe. SMART Meeting Pro är ett kraftfullt verktyg för än mer effektiva möten.

 

SMART Board Pro 7000/6000 har aktiva pennfack med pennor och sudd som hjälper dig att hålla ett jämnt flöde under mötet eller presentationen. När du vill skriva lyfter du pennan och skriver, du flyttar det du skrivit med fingret och suddar med handen. Du behöver inte klicka på ikoner — pennfacket och tekniken i tavlan förstår vad du vill göra.

 

Läs om lokala möten »

SMART Företagsbroschyr

SMART Board Företagsbroschyr

Hur många verktyg har mötesrummet idag?

Hur många verktyg har mötesrummet idag?

Utbildning

Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat

 

SMART UTBILDNING

Branscher

Vad kan SMART tillföra

din bransch?

 

SMART I DIN BRANSCH

SMART återförsäljare

Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

 

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Support

Netsmart finns med dig

hela vägen

 

SMART SUPPORT