SEE Therese Lennhager

Det är roligt att arbeta med SMART Board!

Elevernas delaktighet ökar och det är enklare att ha en gemensam klassrumsdiskussion när allas uppmärksamhet är riktade mot samma sak. Det är en stor fördel att man kan spara sin lektion, dela den med andra och använda den för repetition.

Jag använder SMART Boarden i stort sett varje lektion. I klassen finns flera elever med särskilda behov och med hjälp av SMART Boarden blir det enklare för mig att förstärka språket visuellt och skapa tydliga instruktioner. Vi gör alla gemensamma genomgångar på tavlan. Ofta jobbar vi med konkreta exempel där vi först arbetar tillsammans vid tavlan och sedan på egen hand eller i mindre grupper.

 

Jag jobbar som klasslärare på Strömskolan i Kinna. Det är en F-5 skola och just nu undervisar jag 24 elever i år 2 i sv, ma, so och bild.

Läs mer:

LiM-dagen i Marks kommun

 

Go to top