SEE Ola Brorson

Jag heter Ola Brorson och jag arbetar som lärare på Thoren Framtid Växjö.


SMART Board
Min skola grundades 2010 och redan från dag ett insåg vi att SMART Board är ett måste i våra klassrum. Att vara lärare och tillsammans med elever och kollegor få utvecklas och utmanas tycker jag är enormt lärorikt. Ett klassrum utan en Smartboard skulle känns tomt och det skulle göra det betydligt svårare för mig som lärare att undervisa på modernt sätt.

Vi valde att endast ha Smartboards i klassrummet när vi startade skolan och jag tror detta val att inte använda några traditionella whiteboards har gjort att vår lärare har utvecklat sitt digitala arbetssätt. Lärarna har “tvingats” bli bekväma med tavlan och har i och med det utvecklat sitt smartboardskunnande.
Smartboarden är den gemensamma arbetsytan i klassrummet och det är där allt arbete med eleverna börjar. Vi använder tavlan för att göra interaktiva övningar i SMART Notebook, göra övningar i våra interaktiva böcker från Gleerups (gleerupsportal.se) och vi går igenom begrepp och glosor i glosboken.se.

GAFE
Vi använder Google Apps for Education på skolan och vi ser att det ger oss förutsättningar för att kunna ha ett lärorikt, effektivt samt kollaborativt arbetsätt. Det är enkelt för lärare och elever att dela filer och uppgifter samt att ha ordning och reda på sitt materiel.

Chromebooks
Vårt arbetssätt med en helt digital lösning kräver en 1 till 1 struktur och detta gör vi med Chromebooks. Chromebook gör att eleverna alltid har en dator som är snabb, uppdaterad och kompatibel med de verktyg som vi använder i skolan. Vi behöver inte lägga tid och kraft på att uppdatera virusprogram och uppdatering av operativsystem då detta gör automatiskt i Chrome.

Smartamp
Under 2015 har vi börjat att arbeta med Smartamp, en webbtjänst till Smartboard. Denna tjänst är skapad för att kunna användas med GAFE och jag ser framemot att utveckla användandet av Smartamp i klassrummet.

Go to top