SEE Rosalinda Estrada

Mitt namn är Rosalinda Estrada och jag är doktorand inom innovativ pedagogik vid Madrids universitet. Nu jobbar jag på Gymnasiesärskolan Vipan som specialpedagog.

Mitt stora IKT-intresse har lett mig att arbeta med SMART Board varje dag under flera år. Jag tycker att det är ett fantastiskt undervisningsverktyg för att det har hjälpt mig att skapa ett multimodalt lärande i mitt klassrum där mina elever kan bli aktiva medskapare av kunskap.

Go to top