SEE Åsa Iletorp

Mitt namn är Åsa Iletorp. I nuläget arbetar jag som centralt anställd IKT-pedagog på Orust kommun. Jag är legitimerad lärare 1-7 ma, NO, sv, id och bild och jag har arbetat som klasslärare (i både låg och mellanstadie) under 19 år.

För 3 år sedan byggdes min skola om och kommunen satsade på SMART Board. SMART Board innebar en mycket positiv förändring för mitt yrkesutövande. Att använda SMART Boarden som pedagogiskt verktyg ger en stimulanshöjning till eleverna och de deltog under lektionen med mycket större nyfikenhet och intresse. Jag planerade mina lektioner i SMART Notebook, vilket innebar att jag sparade mina lektioner och om någon elev var frånvarande kunde jag dela ut den som en PDF. Jag använde SMART Boarden under varje lektion. Eleverna arbetar gladeligen med uppdragen på sina enheter eller gemensamt på SMART Boarden.

Idag när jag arbetar som IKT-pedagog har jag förmånen att få dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter om SMART Notebook och SMART Board till mina kollegor. Jag får komma ut i klasser och stötta både pedagoger och elever.

Förutom SMART Boards har Orust kommun GSFE, Google Suite for Education. Från årskurs 4 har eleverna en egen chromebook till förfogande i sitt skolarbete, vilken de de även lånar med sig hem. Skolåren F-3 har 1 chromebook per 4 elever, samt tillgång till Ipads.

Jag känner mig hedrad över att få vara en SEE:are.

Go to top