Varför SMART Board?

Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar och funderar, analyserar och drar slutsatser.

Interaktion kräver att det finns en kontakt mellan deltagarna i gruppen och att den kontakten inte bryts. 

En grupp människor som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring. Pedagoger i alla tider har använt en gemensam yta i undervisningen, vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboard.
Idag heter vår gemensamma yta SMART Board

SMART BOARD – lärarens pedagogiska utbildningsverktyg

SMART Board är lärarens pedagogiska undervisningsverktyg, den optimerade gemensamma ytan. På SMART Board kan du fortsätta att interagera med eleverna så som du alltid har gjort på whiteboard eller på svarta tavlan, vem som helst kan gå fram till SMART Board och skriva eller sudda.

Men på SMART Board kan du dessutom använda alla resurser som finns på datorn och på internet. Du kan visa film, söka fakta på internet, besöka olika interaktiva webbsidor eller skapa egna interaktiva lektioner i den medföljande mjukvaran SMART Notebook. Efter lektionen kan du spara hela lektionen och mejla den till eleverna eller gå tillbaka och titta på det ni gjorde förra gången.

SMART Notebook – den pedagogiska mjukvaran

SMART Notebook är världens mest kompetenta pedagogiska mjukvara och används av mer än 50 miljoner lärare och elever över hela världen. SMART Notebook är framtagen av lärare och den utvecklas ständigt i samråd med lärare och elever. För att läraren ska kunna ägna sin tid åt undervisning och inte behöva slösa tid på krånglig teknik, är SMART Board och SMART Notebook enkel att lära och enkel att använda, men med oändliga möjligheter.

Elevernas arbetsverktyg för individuella inlärning – dator, surfplatta eller papper och penna?

SMART Board är lärarens pedagogiska undervisningsverktyg. Eleverna i sin tur kan ha olika typer av arbetsverktyg för sin induvuduella inlärning, datorer, surfplattor eller papper och penna. SMART Board stödjer alla olika arbetsverktyg från alla olika tillverkare. 

Stödjer alla lärastilar

SMART Board stödjer alla lärarstilar och pedagogiska inriktningar. Det är du som lärare som styr över undervisningens innehåll och metod.

PC eller Mac spelar ingen roll

Det spelar ingen roll om du arbetar med PC eller Mac. SMART Notebook fungerar i båda miljöerna. (Gäller ej SMART Board 480 som är kompatibel enbart med PC.)

Utbildning

För att du ska kunna arbeta obehindrat med SMART Board och få ett behagligt flöde i klassrummet behöver du utbildning och lite träning. Att börja arbeta med ett nytt verktyg kräver lite tid och några misslyckanden. Men vi har alla varit där och vi lovar dig, du har igen det sedan. Du får ett roligare jobb med oändliga möjligheter, dina lektioner blir mer engagerande och du sparar oceaner av tid. Prata med oss, vi vet!

Läs mer

Om du vill veta mer om SMART Produkter och hur du kan arbeta med dem tillsammans med dina elever är du välkommen att besöka www.smartboard.se.

Go to top