BETT i London 2012

var vi hemmaplan igen. Efter en mycket intensiv vecka i London kan vi än en gång se att SMART utvecklingen går framåt. Under veckan hade vi många föreläsningar, mingel och skolbesök. Det är häftigt att märka hur många svenskar som åker till mässan.

Det som var anmärkningsvärt de skolbesök vi var är att ingen nämnde den tekniska utrustningen som användes, utan fokus låg vad man gör med den. skolorna var SMART Boarden ett arbetsredskap som vilket annat. ett nybyggt College som vi besökte frågade vi om de hade tänkt tanken att utelämna SMART Board i klassrummen. Svaret blev ”nej, det är ett minimikrav i våra klassrum, en sorts standardinventarium”. Skolan hade därmed 108 SMART Boards samt ett antal interaktiva displayer. Självklart hade man även tänkt hur man skulle hantera de elevdatorerna som användes, och med särskilda program som kunder kontrollera och utbyta program mellan SMART Board och elevdatorer.

Vi hade fördelen att lyssna Christina Sikström från Trollhättan och hur Trollhättan valt att arbeta med sina SMART Boards. Varje skola i Trollhättan har SMART Board samt att hälften av de förskolor som finns har även de SMART Board.

Under dessa dagar fick vi se och höra hur lärare arbetar med SMARTa lösningar - hela vägen från förskola till gymnasiet.

Det som jag tar med mig från London är det som vi olika sätt försöker förmedla till er användare.

Vad är det vi gör sen ? Vad gör vi när skolan införskaffat SMART Board? Eller när skolan gått en grundutbildning i användandet?

Så den stora frågan som vi hoppas vi kan hjälpa er med 2012 blir;

”Men sen då?”

Go to top