SMART Klubben och Datorn i Utbildningen på BETT

alt

BETT vet ni att det händer mycket och något som verkligen hänt är att det inte bara är en mässa vi går utan vi åker dit för att se mycket som möjligt. Ni som har möjlighet att åka med Datorn i Utbildningen har ett fantastiskt program att se fram emot.

Bl a kommer vi från SMART Klubben att närvara genom att hålla ett föredrag som heter "Att sy ihop helhetslösningar med de digtala verktyg som finns i skolan". Det här är en utmaning som många av oss står inför i våra klassrum!

Klicka här för fullständigt program

Go to top