Äntligen är Notebook 11 färdig att laddas hem i Stockholm stad.

Bland annat kommer Extreme Collaboration samt SMART Notebook Gallery 2.0 att komma med per automatik.

Även det svenska galleriet kommer finnas tillgängligt per automatik!

Mellan den 28 maj och den 4 juni får du den nya mjukvaran  installerad när det passar just dig.

Klicka länken nedan för mer information. Om du behöver hjälp kontaktar du servicedesk Stockholms stad eller it-ansvarige (behörig beställare) din skola.

Personalinformation

Installationsinformation

Go to top