När alla i klassen är med 2014

Fredagen den 5 december deltar SMARTKlubben/Netsmart på konferensen När alla i klassen är med. Marcus Arwidson från oss föreläser om hur vi kan hjälpa våra elever genom variation i undervisningen med stöd av teknik.

Konferensen arrangeras av Lärarfortbildning AB i samarbete med tidningen Specialpedagogik.

Alla i klassen är inte alltid med. Det finns elever som upplever att de varken är delaktiga eller medverkar i undervisningen. Målet med undervisningen blir inte alltid verklighet. Elever beskriver att de inte kan påverka sin skoldag. Vad gör vi åt det? Hur kan du utveckla dialogen med dina elever? Bemötande och samspel ställer höga pedagogiska krav på skicklighet. Under denna konferensdag vill vi inspirera dig till att utveckla ditt sätt att bemöta dina elever så att alla i klassen upplever att de är med.

Ladda hem programmet här

Läs mer om konferensen här

Go to top