Välkommen på fortbildningsdagar på Hotell Anglais den 7-8 januari 2015

2015 års vårtermin inleds på Hotell Anglais med inspirerande och högaktuell fortbildning arrangerade av Barnkompetens:

  • Kollegialt lärande och Co-Coaching som metod under ledning av John Steinberg den 7 januari. Läs inbjudan här
  • Barn i behov av särskilt stöd i förskolan med föreläsningar av bland andra Mona Coldenberg, Netsmart den 8 januari. Läs inbjudan här

Under båda dagarna kommer ni att träffa Mona Coldenberg och få tillfälle att se vad SMART Board kan göra för dig i din verksamhet.

Varmt välkommen på Kick off!


Go to top