SMART Exemplary Educator Jabbar Ziadi om SMART kapp på BETT 2015

En av de mest intressanta utställare på BETT 2015 var självklart SMART Technologies som med sina SMART-produkter revolutionerar och underlättar användningen av digitala redskap i samband med undervisningen. Den mest intressanta nyheten för mig var SMART Kapp. Det intressanta med SMART Kapp är möjligheten att dela allt som skrivs på tavlan med eleverna i realtid som kan spara på sina mobila enheter genom att skanna in QR-koden som finns på varje tavla.

 

Go to top