SEE Jabbar Ziadi SMART amp Champ Madrid juni 2015

Klockan 8, den 9:e juni 2015, startade International Smart Amp Champs i skolan Santamarca i Madrid och varade i två dagar. Ainhoa Marcos (Global Advocacy Manager, SMART Technologies) satte igång mötet med att välkomna oss och gav sedan ordet till Heather Lamb (Marketing Advocacy Manager- Education SMART Education Solutions) som förklarade schemat och gav första presentationen som hade titeln "Why a SMART Amp Champs?".

Ainhoa Marcos, Global Advocacy Manager, SMART Technologies

Heather Lamb Marketing Advocacy Manager- Education SMART Education Solutions

Näst på tur var Tim Toyoshima (Vice President, Software Development) som gav presentationen "Champ Chat- SMART VP of software Development ". Sedan fick vi se ett par lektioner preparerade av SEE via SMART Amp och därefter testades SMART Bridgit™ conferencing software genom föreläsningen "the evolution of smart" som gavs av Dave LaBine (Director of Software and Ecosystems). Både föreläsningen och diskussionen som följdes var väldigt intressant och lärorikt.

Dagen därpå, fortsatte SEE att hålla föreläsningar som hade preparerats via SMART Amp och hålla en öppen diskussion. Min föreläsning handlade om Venice på tre språk och gick ut på att visa Amps kapacitet på att skriva texter, infoga bilder tagna från datorn eller internet, infoga video tagna från datorn eller Youtube samt infoga länk och presentera lektionen från smart notebook och ge lektionen genom att ställa frågor till eleverna om lektionen och hur Chat med eleverna fungerar.

Jag intervjuade Ainhoa Marcos och frågade henne om syftet med detta möte: https://www.youtube.com/watch?v=MusYD9UTsP8

Jag intervjuade även ett par SEE där jag frågade dem om hur viktigt det är att använda SMART Amp i undervisningen: https://youtu.be/lIt44aC6nvk

Till mötet närvarade lärare från USA, Australien, Kanada, Spanien, Belgien, Holland, Sverige, Finland, etc. Mötet var väldigt intressant och extremt lärorikt med de olika föreläsningarna och alla diskussioner.

Go to top