Trafik

Olika LAB-aktiviteter som handlar om trafik.

Välkommen att delta i Trafikkalenderns årliga teckningsaktivitet med tema skolvägen och få en fin julkalender till klassen. Därutöver finns chans att vinna andra fina priser. Få inspiration och ladda ner boken med ett urval av fjolårets inskickade bidrag.

Gör en serie

I övningen ser du sex tecknade serierutor som saknar text. Serien är tänkt att handla om en trafiksituation i närmiljön. Placera ut texterna för att få ihop handlingen.

Go to top