Villkor, programmera   I filmen "Villkor" berättar Kristofer om villkor i den digitala…
Vad är programmerat? I filmen "Vad är programmerat" berättar Kristofer hur en dator…
Styra med programmering   I filmen "Styra med programmering" går Kristofer igenom hur…
Sortering, programmera   Hur kan vi koppla sortering till programmering? I filmen "Sortering"…
Mönster, programmera   Hur kan vi koppla att kunna se mönster till programmering?…
  Maskinkod, programmera   I filmen "Maskinkod" berättar Kristofer vad maskinkod är för…
Loopar, programmera   I filmen "Loop" förklarar Kristoffer att en loop är något…
Buggar, programmera   I filmen "Buggar" förklarar Kristofer att fel inom programmering kallas…
 I filmen "Algoritm" förklarar Kristofer vad en algoritm är för något. Algoritmer kan…
Jag har gjort en enkel julkalender med Notebooks egna bilder och funktioner. Denna…
  Denna övning är tagen från Åsa Brorssons artikel i Nämnaren nr 2-2013.…
Gruppgenerator för klassindelning eller om du vill ha ord eller namn i alfabetisk…
Teckenspråks jeopardy
Nootebook lesson
Teckenspråks jeopardy
Sortera franska frukter efter genus!

Go to top