Räkningsövning

Räkningsövning

 

Här har jag gjort några olika övningar med en eller två tärningar. Eleven slår på tärningen flyttar sedan rätt antal fotbollar/hundar till rektangeln. I sista övningen är det två tärningar  det gäller att plussa ihop rätt antal och flytta lika många till rektangeln.

Mer info

  • År: Särskola
Go to top