En uppdaterad fil med alla nya sedlar, mynt som gäller från och med 1 juli 2017 och även fakta om personerna på våra nya sedlar.

Se också i filen hur du kan spara ner alla sedlar och mynt till mappen "Mitt innehåll" i Notebook så att du har dem lättillgängliga vid alla typer av övningar där mynt och sedlar kan nyttjas.

 

Sortera knapparna

Instruktioner:

Dra den rätta figuren till lådan

Syfte: Eleven ska utveckla sin förmåga att urskilja och använda matematiska begrepp. 
Mål: Eleven ska följa instruktioner som innehåller matematiska ord.

SEE decimaltal

Introduktion till decimaltal där LAB används för att befästa och få koll på förståelsen.

Mattespel

I detta mattespel övar sig barnen på att räkna +1, +2, +3 samt -1, -2 och -3.

Barnen räknar bubblor och öppnar luckor. Bakom varje lucka finns en bokstav.

Tillsammans bildar bokstäverna ett ord. Kan barnen lista ut vilket ord det är?

Låt gärna barnen arbeta två och två för att öva samarbete och turtagning.

Här finns en färdig genomgång av termometern för elever i år 1-6. Många bilder att förstärka inlärningen med.

 

Enkel lektion där eleverna får öva på geometriska former.

Go to top