Här är ett spel som jag tänker göra som uppstartsaktivitet med min årskurs 6 efter jullovet. Spelet innehåller olika aktiviteter/uppdrag som ska genomföras i lag.

Spelet kan anpassas efter olika klasser/årskurser genom att du byter ut innehållet i de olika uppdragen. Du kan så klart också anpassa regler och tid för att bättre passa din klass. Uppdragen är blandade med frågor om det vi har arbetat med tidigare i skolan, med tillbakablick över året 2017 och med övningar för att öka gemenskapen och stämningen i klassen. Om du vill kan du också dela ut extraslag/framåtflytt som positiv förstärkning eller bakåtflytt om negativa kommentarer/handlingar förekommer. Gör det till ditt eget spel helt enkelt!

Go to top