Månghörning

 

Denna övning är tagen från Åsa Brorssons artikel i Nämnaren nr 2-2013. Artikeln heter: "Även kvadraten är en rektangel."

Go to top