I övningen ser du sex tecknade serierutor som saknar text. Serien är tänkt att handla om en trafiksituation i närmiljön. Placera ut texterna för att få ihop handlingen.

Senast ändrad 02/05/2018

Mer info

  • År: Förskola, Grundskola 1, Grundskola 2, Grundskola 3, Grundskola 4, Grundskola 5, Grundskola 6
Go to top