Gör en serie

I övningen ser du sex tecknade serierutor som saknar text. Serien är tänkt att handla om en trafiksituation i närmiljön. Placera ut texterna för att få ihop handlingen.

Go to top