Trafikkalendern.se

Trafikkalendern.se

I övningen ser du sex tecknade serierutor som saknar text. Serien är tänkt att handla om en trafiksituation i närmiljön. Placera ut texterna för att få ihop handlingen.

I den här övningen får man kunskap om hur en säker cykel ska vara utrustad. Lär eleverna vad som är bra att ha på cykeln och vad som krävs enligt lag.

Go to top