Återskapa korrupt SMART Notebook-fil

Om du råkar ut för att en Notebook-fil blir korrupt kan du försöka återställa den enligt nedan guide: