Nyheter i SLS Online

  1. Spela in muntliga instruktioner till sidorna i lektionen
  2. Lägg till färdiga interaktiva mallar
  3. Se vem som har gjort vad på gemensamma ytor

1. Spela in muntliga instruktioner till sidorna i lektionen

När du är i redigeringsläge i SLS Online, klicka på den lilla ikonen nere till vänster och spela in upp till fem minuter långa muntliga instruktioner till varje sida i lektionen, även till individuella handouts och kollaborativa arbetsytor! Eleverna kan sedan, när som helst, klicka på ikonen och lyssna på det du har spelat in:

Lägg till ljud i SLS Online


2. Lägg till färdiga interaktiva mallar

Under "Lägg till aktiviteter" i SLS Online kan du lägga till färdiga mallar, både statiska och interaktiva. Här finns interaktiva klockor, centimoklossar, matematikuppgifter, bråktal, hundrabräde, tallinjer musiknoter och mycket mycket mer! Gör om sidan till en individuell handout eller en kollaborativ arbetsyta och låt eleverna träna vidare på sina egna datorer, chromebooks, plattor eller telefoner:

Lägg till interaktiva mallar i SLS Online


3. Se vem som har gjort vad i SLS Online

Klicka på objekt (text, bilder, filmer, länkar) på den kollaborativa arbetsytan i SLS Online så ser du vem som har lagt till det:

Se vem som har lagt till objekt i SLS Online