Klicka ikonen för Mätverktyg upp i verktygsfältet. Välj Linjal.

Nu dyker det upp en linjal arbetsytan. Du flyttar linjalen i det mittersta mörkblå fältet. Uppe och nere, i de ljusblåa fälten linjalenkan du rotera linjalen. Genom att ta tag i kanten längst till höger kan du göra linjalen längre eller kortare.

Dra en linje med pennan längs linjalen blir strecket helt rakt. Rotera sedan linjalen och se samtidigt vilken vinkel det blir. Dra ett nytt streck och du har en vinkel!

Go to top