Skapa och mät vinklar med gradskivan

Under Veckans Tips 34 skrev vi om hur du kan rita vinklar med hjälp av linjalen. Nu ska du skapa och mäta vinklar med hjälp av gradskivan.

Klicka  ikonen för Mätverktyg uppe i verktygsfältet och välj Infoga Gradskiva.

Om du klickar i den lilla blå cirkeln i vänster nederkant syns hela gradskivan, 360 grader.

Du flyttar  gradskivan genom att dra i det mörkblå fältet i mitten. I det mittersta fältet kan du förstora och förminska gradskivan. I det översta fältet kan du rotera gradskivan.

Klicka en gång  gradskivan  dyker det upp en grön punkt och en pil i nedre kanten. Dra den gröna punkten för att  fram olika vinklar. Klicka sedan den gröna pilen dyker den vinkel du gjort fram  tavlan.

Go to top