Varför fungerar inte pennorna?

Vi får ofta frågan "Varför fungerar inte pennorna till min SMART Board?".

Lösningen brukar nästan alltid vara DAMM. Lyft pennan  ser du att det finns små hål längst ner i pennfacket med en liten sensor. När du lyfter  pennan känner sensorn av det och aktiverar pennfunktionen

Om det ligger en massa damm över sensorn aktiveras inte pennfunktionen. Blås bort dammet i pennfacket börjar lampan i pennfacket lysa och pennan fungerar :)

Go to top