Ladda hem dokument SMART Board interaktiva skrivtavlor:

SMART Board interaktiv skrivtavla specifikationer

Garantivillkor

3 års garanti med förhandsersättning ingår*. Garantin inklusive förhandsersättning kan förlängas med 2 eller 4 år vid köp. 


*Efter genomförd felsökning skickar SMART utbytesskärm till slutkunden. Återförsäljare/slutkund ansvarar för upp- och nedmontering av skärm på plats. SMART hämtar defekt skärm hos slutkunden när utbytet är genomfört och återförsäljaren har meddelat Netsmart att skärmen är klar för upphämtning.


Medföljande tillbehör, ex aktiva pennor (ej plastpennor), nätdelar, moduler, fjärrkontroll, med mer) har 1 års garanti. 


Köpguide

Utbildning