Lumio i och utanför
klassrummet

Allt samlat på ett ställe - gör digitaliseringen möjlig för alla

Lumio by SMART mjukvara för interaktiv undervisning

Lumio Gratis

 • Alla funktioner
 • Spara 50 MB lektioner
 • Var som helst, när som helst
 • Plattformsoberorende
 • Ingen tidsbegränsning
 • Allt på svenska


Skapa gratiskonto Lumio


Lumio Licens

 • Alla funktioner
 • Obegränsat antal lektioner
 • Var som helst, när som helst
 • Plattformsoberorende
 • Pris från ca 49 kr/lärare/månad
 • Allt på svenska


Kontakta oss för prisförslag


Interaktiva lektioner

Omvandla PDF, PowerPoint, Google-dokument till interaktiva lektioner och dela till elevernas enheter. När som helst - var som helst.

Se film

Kollaborativa arbetsytor

Elever använder vilken enhet som helst och utforskar, samlar innehåll och samskapar på en gemensam whiteboardyta.

Se film

Spelbaserade aktiviteter

Lägg till spelbaserade aktiviteter, spel, tävlingar och quiz som engagerar eleverna fullt ut. För alla åldrar och ämnen.

Se film

Formativ bedömning

Lärare följer elevernas kunskapsutveckling med digitala prov och utvärderingar som eleverna svarar på via sina enheter.

Se film

Full integration med Microsoft och Google

Integration G Suite - Lumio

Skapa, spara och dela Lumio-lektioner direkt inne i Google Drive.

Allt samlat på ett ställe.

Integration Microsoft Teams - Lumio

Skapa, spara och dela Lumio-lektioner direkt inne i Microsoft Teams.

Allt samlat på ett ställe.

Lumio i distansundervisningen

Lumio gör eleverna delaktiga och engagerade även vid distansundervisning. Skapa kollaborativa arbetsytor, spelbaserade aktiviteter och digitala prov. Samla hela klassen till en gemensam genomgång och dela sedan lektionen med eleverna för arbete i egen takt. Följ elevernas arbete och ge återkoppling i realtid.


Använd valfri videokonferensmjukvara, ex Microsoft Teams, Google Meet eller Zoom.

Vad kostar SMART Learning Suite?

Lumio ingår i SMART Learning Suite-licensen

Pris: från 49 kr/lärare/månad

Kontakta oss för kostnadsförslag

Lumio gör digitaliseringen möjlig för alla

Använd dina redan skapade lektioner

Omvandla dina PDF. PowerPoint, Google-dokument och SMART Notebook-filer till interaktiva lektioner och dela dem till eleverna. Lumio fungerar med lektioner du redan har skapat.


Ha alltid dina lektioner med dig

Du kommer åt dina lektioner var du än befinner dig, i skolan, på bussen eller hemma. Dela lektioner till eleverna när som helst via alla olika digitala enheter, datorer, chromebooks, plattor och telefoner.


Främjar aktivt lärande

Dela ut kopior av lektioner, övningar och digitala prov till eleverna. Eleverna kan arbeta med och slutföra uppgifterna i sin egen takt på vilken digital enhet som helst med en webbläsare och internetuppkoppling. Du kan när som helst visa och jämföra elevernas olika lösningar för att lära av varandra.


Kollaborativa arbetsytor och individuella handouts

Lägg enkelt till kollaborativa arbetsytor till lektionen där alla elever tillför innehåll och skapar tillsammans i realtid via sina digitala enheter. I så kallade Individuella handouts får eleverna sin egen yta att arbeta på.


Muntliga instruktioner

Lägg till muntliga instruktioner till sidorna i lektionen som eleverna kan lyssna på hur många gånger som helst.

Lärarledd, elevaktiv undervisning

Under lektionen kan du utan förberedelse plocka upp en tom arbetsyta eller en Shout it Out för att få in elevernas åsikter, tankar och funderingar.


Digitala prov och utvärderingar

Genom att skapa och dela spelbaserade aktiviteter och SMART respons-prov direkt inne i Lumio får du en omedelbar överblick över elevernas kunskapsinhämtning och underlag för den formativa bedömningen.


Digital röd tråd och en pedagogisk helhet

Lumio binder samman lektionsinnehåll, klassens gemensamma yta och elevernas enheter till en pedagogisk helhet.


Användarvänlig mjukvara som skapar flöde i undervisningen

Lumio ger dig förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen utan att vara expert på IT. Allt finns samlat på ett ställe och du kan enkelt byta aktivitet under lektionen utan att tappa elevernas fokus. Så enkel att alla kan använda den.


Plattformsoberoende

Lumio fungerar på alla typer av hårdvaror med en webbläsare och internetuppkoppling.

Välkommen till SMARTKlubben

På SMARTKlubben finns lektionsbank med fria lektioner, instruktionsfilmer, webinarier och mycket mer som gör det enkelt att komma igång!

 

Kostnadsfritt och öppen för alla.


Bli medlem i SMARTKlubben

Självstudier om SMART Board iQ och SMART Learning Suite

Gå kostnadsfria självstudiekurser tillsammans med kollegorna eller på egen hand.


1. Ladda hem underlag

2. Se film, 30 min

3. Skapa lektion

4. Få diplom


Till kurserna

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

Köpguide med checklista

Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.


Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.


Ladda hem köpguiden Pdf, 13 MB.

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE

Boka demo

Upptäck SMART Board

boka demo hos oss eller online


BOKA DEMO