SMART Learning Suite
mjukvara för skola

För alla åldrar och ämnen - plattformsoberoende

SMART Learning Suite med alla funktioner på ett ställe

Interaktiva lektioner, kollaborativa arbetsytor, spelbaserade aktiviteter, tävlingar, frågesporter och responsverktyg. I SMART Learning Suite är allt samlat på ett ställe, enkelt att skapa, dela och spara.


I SMART Learning Suite omvandlar du vanliga PDF:er, Power Points och Google-dokument till interaktiva lektioner för en varierad undervisning som passar alla pedagogiska inriktningar, från den mer traditionella till flippade klassrum, flexibla lärmiljöer, distans- och fjärrundervisning. SMART Learning Suite är plattformsoberoende.


Produktblad >>

Övriga dokument >>

60 miljoner användare över hela världen

SMART Learning Suite - för en varierad, elevaktiv undervisning

Gratis mjukvara SLS Online

Registrera dig för gratisversionen av mjukvaran SLS Online och spara upp till 50 MB lektioner.


 

Gratis mjukvara SMART Notebook Basic

Ladda hem gratismjukvaran SMART Notebook Basic.

SLS Mjukvara för digital undervisning

SMART Learning Suite för optimala lösningen

Köp licens på hela mjukvarusviten SMART Learning Suite inkl SLS Online och SMART Notebookför ca 49 kr/lärare/månad för full funktion.


 

Integration med Microsoft och Google

Integration med Microsoft Teams och Google for Education. Läs mer >>

Integration SMART Board Google Microsoft Teams

Interaktiva lektioner

Omvandla PDF, PowerPoint, Google-dokument till interaktiva lektioner och dela till elevernas enheter. När som helst - var som helst.

Kollaborativa arbetsytor

Elever använder vilken enhet som helst och utforskar, samlar innehåll och samskapar på en gemensam whiteboardyta.

Spelbaserade aktiviteter

Lägg till spelbaserade aktiviteter, spel, tävlingar och quiz som engagerar eleverna fullt ut. För alla åldrar och ämnen.

Formativ bedömning

Lärare följer elevernas kunskapsutveckling med digitala prov och utvärderingar som eleverna svarar på via sina enheter.

Vad kostar SMART Learning Suite?

Pris: från 49 kr/lärare/månad

Kontakta oss för kostnadsförslag >>

SLS Online - var som helst, när som helst

Ladda hem lektionsinnehåll (SMART Notebook, PDF, Power Point, Google-dokument) till SLS Online. Skapa kollaborativa arbetsytor, spelbaserade aktiviteter och digitala prov, Lägg till interaktivitet till statiska lektioner och dela till elevernas egna digitala enheter. Var som helst, när som helst.

 

Läs mer om SLS Online >>

 

Skapa gratiskonto på SLS Online >>

Självstudier


Gå en kostnadsfria självstudiekurser tillsammans med kollegorna eller på egen hand.


1. Ladda hem underlag

2. Se film, 30 min

3. Skapa lektion

4. Få diplom


Till kurserna >>


SMART Learning Suite för alla delar av undervisningen

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt undervisningsmetod efter situation och växlar sömlöst mellan det mer traditionella berättandet, flippat klassrum, flexibla lärmiljöer och undervisning på distans/fjärrundervisning.

Planera med SMART Learning Suite

Planera i SMART Learning Suite

Kartlägg elevernas förkunskaper med SMART respons — Vad kan eleverna? Vad vill de lära sig och hur vill de arbeta?


Förbered dina lektioner i SMART Notebook. Använd bilder och interaktiva objekt från galleriet, komplettera med egna foton eller bilder från internet. Skapa spelbaserade övningar anpassade efter ditt ämne och elevgrupp med hjälp av de medföljande mallarna. Länka till webbsidor och bädda in filmer från YouTube. Lägg till ljud. Lämna plats för elevernas egna idéer, tankar och förslag. Förbered en kollaborativ arbetsyta i SLS Online på vilken eleverna kan samarbeta, ta reda på fakta och lösa problem. Flippa klassrummet med SMART Inspelare.

 

Undervisa flexibelt i SMART Learning Suite

Med SMART Learning Suite anpassar du enkelt metod efter situation och växlar sömlöst mellan den så kallade katederundervisningen, flipped classroom / blended learning och distansundervisning.

 

Använd textpennan, mattepennan, matteverktygen och magiska pennan för att förtydliga och förenkla. Låt eleverna vara med och brainstorma med Shout it Out. Bygg interaktiva tankekartor med text och bilder. Undersök objekt i 3D. Jämför elevernas olika lösningar, visa förstoringar och gör experiment under SMART dokumentkamera.

 

Låt eleverna kollaborera och lösa uppgifter på en gemensam digital arbetsyta i SLS Online, i skolan eller på distans. Lägg till spelinspirerade övningar. Dela ut lektionerna till elevernas digitala enheter i SLS Online och låt dem arbeta i egen takt var som helst när som helst. Spela in lektionen med SMART Inspelare.

SMART Learning Suite i det digitala klassrummet
Uppföljning och formativ bedömning i SMART Learning Suite

Uppföljning och utvärdering i SMART Learning Suite

SMART respons ger underlag till den formativa bedömningen. Skapa enkelt test och utvärderingar som eleverna svarar på via dator, chromebook, platta eller telefon, hemma eller i klassrummet. När läraren avslutar provet får eleverna en direkt återkoppling på sin egen enhet hur han eller hon har svarat. Klassen går gemensamt igenom svaren på SMART Board och får ytterligare ett tillfälle att fördjupa sina kunskaper.

 

Proven i responsverktyget genererar en komplett sammanställning över samtliga elevers resultat vilket gör det möjligt att jämföra elevgruppens kunskapsnivå innan och efter ett moment, följa utvecklingen och utvärdera undervisningen. Skolan och kommunen kan vidare utvärdera undervisningens måluppfyllelse. Använd resultaten i det fortsatta arbetet för att nå uppsatta mål.

Vad händer om min prenumeration på SMART Learning Suite går ut?

Om din licens på SMART Learning Suite går ut kan du forstätta arbeta i gratismjukvaran SMART Notebook Basic.


Mer om SMART Notebook Basic >>

SMART Learning Suite mjukvara

Välkommen till SMARTKlubben

På SMARTKlubben finns lektionsbank med fria lektioner, instruktionsfilmer, webinarier och mycket mer som gör det enkelt att komma igång!

Kostnadsfritt och öppen för alla.


Bli medlem i SMARTKlubben >>

Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

Köpguide med checklista

Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.


Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.


Ladda hem köpguiden >>

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE