Vad är SMARTBoard Skola interaktiv skärm interaktiv skrivtavla

Vad är SMART Board?


SMARTBoard med mjukvarusviten SMART Learning Suite är lärarens pedagogiska undervisningsverktyg

— en interaktiv whiteboard, dator och projektor i ett och samma verktyg. 


SMART Board iQ når du alla funktioner utan att koppla in en dator.

Med SMART Board® och mjukvarusviten SMART Learning Suite kan lärare leda en elevaktiv, digital undervisning utan att vara expert på IT.


Välkommen till SMARTKlubben, vår användarförening för lärare.

 

Boka demo, på plats eller online >>


SMART Board interaktiva skärmar

SMARTBoard

SMART Learning Suite mjukvara

SMART Learning Suite inetgration Microsoft Google Canvas
Vad är SMARTBoard

Hur funkar SMARTBoard?

SMARTBoard kan du fortsätta att interagera med eleverna så som du alltid har gjort på whiteboarden eller på svarta tavlan, vem som helst kan gå fram till SMART Board och skriva eller sudda.


På SMART Board kan du dessutom använda alla resurser som finns på datorn och på internet. Du kan visa film, söka fakta på internet, arbeta med interaktiva övningar på läromedelsförlagens webbsidor och appar eller skapa egna interaktiva lektioner i den medföljande mjukvarusviten SMART Learning Suite. Spara lektionsfilen med era anteckningar, repetera, mejla eller skriv ut.


SMART Board med mjukvarusviten SMART Learning Suite fungerar som klassens gemensamma plattform där elever och lärare kan kommunicera och interagera med elevernas olika digitala arbetsverktyg, datorer, chromebooks, surfplattor, telefoner, ipad och androider. Med SLS Online kan läraren dela lektionerna till elevernas digitala enheter och låta dem arbeta med innehållet i sin egen takt.

Med SMART Board kan du tillgodose alla elevers olika inlärningsstilar.


FILM - Varför SMART Board

Funktioner SMART Board iQ

- utan att koppla in dator

Funktioner SMARTBoard iQ

SMART Learning Suite

- mjukvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen

SMART Learning Suite för SMARTBoard

Vad kostar SMART Learning Suite?

Pris: från 30 kr/lärare/månad

Appar på SMARTBoard

Installera dina favoritappar från Google Play
på SMART Board iQ

Installera och uppdatera mjukvaror och appar från Google Play, supportera, kontrollera och säkra alla skolans digitala enheter på distans med SMART Remote Management.

SMART Remote Management - installera appar på SMARTBoard

Utbildning kräver interaktion

Utbildning sker när människor interagerar med varandra. När vi samtalar, funderar, analyserar och drar slutsatser.

Interaktion kräver att det finns en kontakt mellan deltagarna i gruppen och ett flöde som inte bryts.

En grupp människor som interagerar med varandra behöver en gemensam yta att samlas kring.

Pedagoger har i alla tider använt en gemensam yta i undervisningen,

vi har ritat med pinnar i sanden, skrivit med kritor på svarta tavlan och gjort tankekartor på whiteboarden.


Fjärrundervisning med digitala verktyg och SMARTBoard

Användarvänligheten gör att SMART Board är ett väldigt bra digitalt hjälpmedel vid distansundervisning. Varken lärare eller elever behöver lägga ner tid på den digitala tekniken, allt fokus går till undervisningen och kontakten mellan alla deltagare i gruppen. Mjukvarusviten SMART Learning Suite erbjuder en mängd funktioner som underlättar kollaboration, tydlighet och återkoppling under all typ av undervisning som sker online.

Besök skola med SMARTBoard


Se filmen om hur Benhurst Primary School har utvecklats med digitala verktyg >>

Vad lärare säger om SMARTBoard

"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Monsterquiz och SMART lab engagerar eleverna fullt ut."


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."

"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."

 

"Vi kan vara spontana och direkt visa hur något ser ut om eleverna undrar över något."

 

"Jag använder vår SMART Board varje lektion, SMART Board är ett måste i undervisningen idag."

 

"SMART Board blir en naturlig samlingspunkt i klassrummet som ökar elevernas fokus."

Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

Köpguide med checklista


Ladda hem den kompletta köpguiden för digitala verktyg i undervisningen. Guiden lotsar dig genom alla stadier i köpprocessen, från nulägesanalys, vision och mål till implementering och uppföljning.


Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.


Ladda hem köpguiden >>

Hur många verktyg har du i ditt klassrum?

Hur många verktyg har du i ditt klassrum?


Ladda hem översikten >>

Forskning om SMARTBoard i skolan

Forskning om SMARTBoard


Ladda hem rapporten >>

Vi kommer till din skola och visar hur ni kan arbeta med SMART Board

ihop med andra digitala verktyg

SMART Board iQ sparar energi och miljö

- spara pengar med lägre förbrukningskostnad

- för en hållbar utveckling

Energiförbrukning SMART Board

 *i jämförelse med genomsnittsskärmen på marknaden

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?

 

SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.

 

SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE