SMART IKT/IT Coach-utbildning


SMART Coach

SMART Coach logo

För dig som är IKT-pedagog/It-samordnare, välkommen att bli SMART Coach och handledare för dina kollegor på skolan/förskolan.


SMART Coach får ytterligare fördjupad kunskap om SMART Board iQ med mjukvarorna Lumio och SMART Notebook samt implementeringsstrategier för införandet av interaktiva verktyg och digitala arbetssätt på skolan/förskolan/i kommunen.


SMART Coach fungerar som handledare och inspiratör på skolan och är länken mellan den svenska distributören Netsmart och kollegorna på skolan/förskolan.

Vem riktar sig kursen till: du som går kursen har i uppdrag att arbeta och utveckla digitaliseringen på skolan/förskolan.

 

Pris: Kostnadsfritt, lunch och fika ingår.

 

Plats: Kontakta oss så kan vi arrangera kursen på plats i er kommun. Kursen hålls även på Netsmart i Solna.

 

Kontakta oss: utbildning@netsmart.se

Våra övriga utbildningar:

SMART Start
SMART Workshop
SMART IKT/IT
SMART Skolledare

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

SMART Skolbroschyr med checklista

Ladda hem den kompletta skolbroschyren med alla lösningar för SMART Skola.

Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.

Ladda hem broschyren Pdf, 5 MB.

Utbildning

Kom igång med SMART Board, Lumio och SMART Notebook.

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.

Boka demo

Upptäck SMART Board, Lumio och SMART Notebook.