Utbildning SMART Skolledare

SMART Board, Lumio och SMART Notebook


SMART Skolledare

SMART Skolledare logo

Under SMART Skolledarutbildning visar vi hur olika digitala verktyg kan samverka på skolan och

höja elevernas måluppfyllelse. Vi tittar även på olika implementeringsstrategier som säkerställer

skolans investering nu och i framtiden. Skolledare från alla verksamheter, från förskola till högre utbildning är

välkomna på SMART Skolledarutbildning.


Utbildningen är helt kostnadsfri för skolledare som har köpt SMART Board

av en SMART ackrediterad återförsäljare.


 

Våra övriga utbildningar:

SMART Start
SMART Workshop
SMART IKT/IT
SMART Skolledare

60 miljoner lärare och elever jobbar SMART


"Kollaborativt lärande oavsett ämne!"


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."Att bli sitt bästa jag Köp- och implementeringsguide SMARTBoard Broschyr

SMART Skolbroschyr med checklista

Ladda hem den kompletta skolbroschyren med alla lösningar för SMART Skola.

Köpguiden innehåller en checklista med frågor att ställa innan investeringen.

Ladda hem broschyren Pdf, 5 MB.

Utbildning

Kom igång med SMART Board, Lumio och SMART Notebook.

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.

Boka demo

Upptäck SMART Board, Lumio och SMART Notebook.