Varför kan jag inte använda pennorna på Internet?

Kontrollera att det står texten “SMART Ink” längst upp i högra hörnet på det öppna fönstret.

Om tavlan inte lyser fast grönt tar du kontakt med din återförsäljare.

Om det inte fungerar trycker du på ”START/alla program/SMART Technologies/SMART Ink"

Netsmart partner till

Bygga skola

Guldäpplet


 

Go to top