För att kunna använda SMART Board fullt ut krävs utbildning och tid att träna. Vi på Netsmart har utarbetat ett SMART Certifierat utbildningskoncept i flera steg som gör pedagogerna väl förtrogna med hur skolans/förskolans olika digitala verktyg kan användas tillsammans. Läs mer om SMART Certifierad utbildning på smartboard.se Eller kontakta oss…

Netsmart partner till

Bygga skola

Guldäpplet


 

Go to top