Välkommen till SMARTKlubben!

Sveriges användarförening för
Lumio
SMART Board

Kostnadsfritt medlemskap

Öppen för alla

Vad lärare säger om SMARTBoard


"Kollaborativt lärande som oavsett ämne bidrar till språkutvecklande arbetsätt och engagemang hos elever."


"Att arbeta med gamification på Smart Boarden skapar ett verkligt engagemang hos eleverna där de spontant efterfrågar fler uppgifter att genomföra. Detta leder till ett lärande på elevens villkor."


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


“Lumio är så enkel att använda att den tilltalar alla lärare, även de som inte är vana användare av digitala verktyg."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."

 

Utbildning

Hur kan man använda digitala verktyg i undervisningen?


SMART UTBILDNING

SMARTKlubben

Användarföreningen med allt stöd du behöver, välkommen!


SMARTKLUBBEN

Support

Hör av dig till oss om du har frågor eller om det krånglar.


SMART SUPPORT

Återförsäljare

Det är viktigt att köpa av SMART ackrediterade återförsäljare.


ÅTERFÖRSÄLJARE