Om Netsmart AB

  Netsmart svensk distributör

  Netsmart AB är svensk distributör för SMART Technologies, Nureva, ErgoXS och Infobit. Netsmart AB har byggt upp ett rikstäckande nätverk av noga utvalda återförsäljare som säkerställer att du som kund får ett professionellt bemötande i alla led, från valet av produkter och utbildning till installation och teknisk support.


  Netsmart AB levererar interaktiva produkter till skola, företag och organisationer som inspirerar till samarbete och kommunikation, höjer måluppfyllelsen, effektiviserar möten och undervisning samt ökar användningen av befintliga resurser.


  Netsmart AB grundades i oktober 2001 och ingår i ITB-koncernen.

  Netsmart AB ställer tydliga krav på sina SMART ackrediterade återförsäljare:

  En av Netsmart ackrediterad återförsäljare:

  • ska klara ett kreditgodkännande samt ha förutsättningar för att verka inom branschen
  • ska ha kunnig personal inom AV/IT-området inom produkt, service, support och installation
  • ska arbeta med god företagsetik innefattandes socialt och ekonomiskt ansvarstagande
  • genomgår SMART ackrediteringsprogram vad gäller sälj- och teknisk utbildning på lösningar från SMART
  • innehar demoutrustning som gäller för aktuell målgrupp (skola och/eller företag)

  Netsmart AB siktar till långsiktiga affärsrelationer som gagnar kunden. Vi samarbetar inte med parter som söker kortsiktiga vinster.