Varför SMART Board-ackrediterade återförsäljare

Skola

Skolor och förskolor som köper produkter från SMART Technologies av våra SMART ackrediterade återförsäljare

har tillgång till särskilda förmåner såsom full garanti, medlemskap i vår användarförening SMART Klubben med nätverksträffar och support.


SMART ackrediterad återförsäljare ger dig tillgång till:


  • Återförsäljare och installatörer utbildade av Netsmart som är väl förtrogna med SMART produkter. En SMART ackrediterad återförsäljare kan alltid vända sig till expertisen på Netsmart AB. En icke-ackrediterad återförsäljare är inte expert på SMART.
  • En ackrediterad återförsäljare garanterar att produkten är svensksåld och att du som kund får service utförd i Sverige. Köper du av en icke ackrediterad återförsäljare riskerar du att service sker utomlands.
  • Full trygghet och garanti i Sverige. En icke-ackrediterad återförsäljare kan inte erbjuda samma fördelaktiga garanti på SMART produkter.
  • Lokal support av SMART certifierad tekniker i Sverige. En icke-ackrediterad återförsäljare skickar supportärenden utomlands vilket tar lång tid och är krångligt för kunden.
  • Certifierad SMART Utbildning i flera steg som säkerställer investeringen nu och i framtiden. En icke-certifierad utbildare har ingen kontakt med SMART Technologies i Kanada, har inte rätt att utfärda diplom och har inte samma kunskap om produkterna och utvecklingen inom SMART.
  • Medlemskap i SMARTKlubben. På SMARTKlubben får du tillgång till webbinarier, instruktionsfilmer, forum för erfarenhetsutbyte, lektionbank och mycket annat. Om du köper en SMART produkt av en icke-ackrediterad återförsäljare måste skolan betala en inträdesavgift till SMARTKlubben på 5990 kronor.
  • Kostnadsfri SMART Skolledarutbildning, nätverksträffar, workshops och inspirationsträffar runt om i hela landet, under ledning av SMART Certifierade utbildare.
  • Möjlighet att bli en SMART Ambassadör, ett internationellt nätverk av pedagoger över hela välden.
  • Ett auktoriserat samarbete direkt med tillverkaren SMART Technologies som garanterar lagstadgat producentansvar för hantering av elektroniska produkter.
  • Snabba leveranser direkt från vårt centrallager i Malmö.