Välkommen till SMARTKlubben!

Användarföreningen för
SMART Board | Lumio | SMART Notebook

Logga in på Lumio
Skapa gratiskonto på Lumio
Ladda hem SMART Notebook gratis

#smartklubben

Vad lärare säger om Lumio och SMARTBoard


"Kollaborativt lärande som oavsett ämne bidrar till språkutvecklande arbetsätt och engagemang hos elever."


"Att arbeta med gamification på Smart Boarden skapar ett verkligt engagemang hos eleverna där de spontant efterfrågar fler uppgifter att genomföra. Detta leder till ett lärande på elevens villkor."


"Alla elever i klassrummet kan föra fram sina åsikter, tankar, funderingar och idéer på lika villkor och utan att bli utpekade."


“Lumio är så enkel att använda att den tilltalar alla lärare, även de som inte är vana användare av digitala verktyg."


"Tack vare SMART Boarden har jag alltid bildstöd i min undervisning vilket underlättar för alla."


"Eleverna kan enkelt visa sina arbeten och lära av varandra."


"Klassrumslösningarna från SMART är en nyckel för att kunna arbeta mer språkutvecklande med eleverna."
Om SMARTKlubben

SMARTKlubben är Sveriges användarförening för SMART Board, Lumio och SMART Notebook. På SMARTKlubben delar pedagoger lektioner, övningar och erfarenheter. Här får du tillgång till kostnadsfria webbinarier, instruktionsfilmer, lektionsbank och mycket mer.

 

Vi som arbetar på SMARTKlubben brinner för digitala verktyg i undervisningen och vet att SMART Board tillsammans med mjukvaroran Lumio och SMART Notebook skapar en mer engagerande undervisning, bättre arbetsvillkor för pedagogerna och högre måluppfyllelse hos eleverna. SMARTKlubben drivs av Netsmart AB, sveriges distributör för SMART Technologies.

Fortbildning

Kom igång med SMART Board, Lumio och SMART Notebook.

Webbinarier

Anmäl dig till kostnadsfria webbinarier.

Användarforum

Ställ alla frågor du har och ta del av tips och trix.

Lektioner

Ladda hem färdiga lektioner att inspireras av.