SMART Board®
interaktiv skärm i din bransch

Hur kan SMART Board effektivisera era möten?

SMART Board® Pro - för alla branscher

Netsmart har möteslösningar för alla tillfällen och behov inom alla branscher, från enklare presentationsverktyg till mer avancerade möteslösningar för visuell planering och kollaborativt arbete i skarpt läge. Vi visar hur just ditt företag kan effektiviseras med digitala mötesverktyg.


Broschyrer

Med en SMART Board® arbetar ni i de programvaror som ni redan använder, med den fördelen att alla i mötet kan se och samarbeta med innehållet på en stor gemensam, interaktiv yta.

På den interaktiva ytan granskar ni ritningar och 3D-modeller, flyttar, zoomar och navigerar enkelt med fingret. Ni gör digitala anteckningar med pennan rakt in i programmen och växlar enkelt mellan ritningar, modeller, kalkyler och den interaktiva whiteboardytan för anteckningar och brainstorming.

SMART Board effektiviserar flödet av information inom projektgruppen och mellan beställare och utförare – ni granskar dokument, förändrar och delar innehåll enkelt, både lokalt och på distans.

Effektivisera era möten, ta bättre beslut och minimera antalet missförstånd. Med SMART Board® gör ni som ni alltid har gjort – skriver på en whiteboard och granskar dokument som finns på datorn. Fördelen med SMART Board är att ni kan nyttja alla möjligheter med att arbeta digitalt och att all information finns samlad och dokumenterad på ett ställe, i en och samma lösning.

Ni skriver på den interaktiva whiteboardytan och växlar enkelt till andra dokument – allt som finns på datorn visas på och styrs från den interaktiva skärmen. Gör digitala anteckningar i alla dokument och program.

Innan mötet är slut mejlar ni mötesanteckningar och dokument till mötesdeltagarna – alla får samma information, risken för missförstånd minskar och ni kan enkelt arbeta vidare i mötesinnehållet utan att lägga tid på att sammanställa och renskriva.

Arbeta som ni alltid har gjort men gör det digitalt. Granska journaler, röntgenbilder och vårdplaner tillsammans med patienter och kollegor. Kontakta kollegor på distans och dela gemensam yta i realtid för att få råd i svåra fall. Gör digitala noteringar i alla typer av dokument, spara och dela enkelt utan behov av efterarbete.

Lägg upp arbetsschemat digitalt på stora digitala skärmar på avdelningarna och på personalens mobila enheter, telefoner, surfplattor och datorer. Ändringar uppdateras i realtid och blir omedelbart synliga även för personal på distans.

Med SMART Board® är det möjligt att effektivisera vården, minimera missförstånd och underlätta administrationen. All information finns samlad och dokumenterad på ett ställe, tillgänglig för alla behöriga var de än befinner sig.

I mötes- och konferenslokaler är gemensamma ytor i form av whiteboards eller blädderblock näst intill obligatoriska. Mötesdeltagarna skriver och ritar idéer på whiteboarden eller blädderblocket, fotograferar anteckningarna med sina telefoner och tänker att det här vill jag spara. Ibland kan det hända att någon skriver rent mötesanteckningarna efter mötet och delar dem med kollegorna, ibland glöms anteckningarna bort bland de andra bilderna i telefonen.

Med en SMART Board® i konferensrummet skriver och ritar deltagarna på den gemensamma ytan med pennor precis som vanligt. Fördelen med en SMART Board är att det är möjligt att ansluta en smartphone till tavlan och spara och dela anteckningarna som pdf efter mötet.

Det är även möjligt att bjuda in deltagare på distans att följa det som händer på den gemensamma ytan i realtid via dator, platta eller smartphone.

Digital visuell planering på en SMART Board® gör det möjligt att effektivisera flöden och minimera risken för missförstånd. Alla förändringar som sker på den gemensamma digitala ytan syns i realtid på de mobila enheterna, datorer, surfplattor och telefoner ute i organisationen.

Det är möjligt att spåra förändringar i den digitala visuella planeringen, vem som har utfört förändringen och när förändringen är gjord.

I krissituationer måste kommunikationen vara snabb och tydlig. Oklarheter kan få svåra konsekvenser. SMART Board® minskar risken för missförstånd. Genom att arbeta och samla all information på en gemensam, digital yta kan alla följa vad som händer i realtid, var de än befinner sig.

Insatsledaren och enheterna i fält kan titta på kartor tillsammans, rita upp färdvägar, rådfråga experter, följa väderprognoser, göra noteringar med digitalt bläck i dokumenten och skriva ner viktiga uppgifter och åtgärder. Allt som finns på datorn visas på och styrs från den interaktiva skärmen. Alla som deltar i insatsen får samma information samtidigt via sin dator eller iPad och alla kan även bidra med egen information på den gemensamma ytan.

All aktivitet på den gemensamma ytan dokumenteras och insatsledningen och enheterna i fält kan enkelt gå tillbaka och utvärdera insatsen inför kommande händelser och sammanställa händelse- och utvärderingsrapporter.

Med SMART Board® blir ledning av operationer tydlig och direkt. Alla inblandade följer det som händer på den gemensamma digitala ytan och ny information delas i realtid. Risken för missförstånd minimeras. All aktivitet dokumenteras vilket underlättar uppföljning och utvärdering.

Granska kartor, dokument och satellitbilder på den gemensamma arbetsytan, flytta zooma och navigera enkelt med fingret. Ni gör digitala anteckningar med pennan rakt in i programmen och växlar enkelt mellan kartor, dokument och den interaktiva whiteboardytan för anteckningar och brainstorming.

SMART Board samarbetslösning effektiviserar flödet av information mellan alla inblandade – ni granskar dokument, förändrar och delar innehåll enkelt, både lokalt och på distans.

Kommunikation med förband i fält, myndigheter och organisationer underlättas av möjligheten att dela och granska informationen via en dator eller iPad. Ni ser varandra, ni hör varandra och ni delar information på den gemensamma digitala ytan.

Utbildning

Vi säkerställer att investeringen ger önskat reslutat

Branscher

Vad kan SMART tillföra

din bransch?

SMART återförsäljare

Hitta din lokala SMART ackrediterade återförsäljare

Support

Netsmart finns med dig

hela vägen